www.biovernacular.ac.cy
  • English
  • Ελληνικά

ΔΕ1: Διαχείριση Έργου

Στα πλαίσια της ΔΕ1 έχει δημιουργηθεί μια ευέλικτη Ομάδα Διαχείρισης του έργου, η οποία έχει αναλάβει το γενικό προγραμματισμό και τη διαχείριση των ερευνητικών/τεχνικών και οικονομικών θεμάτων. Η Ομάδα αυτή αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε Συνεργαζόμενο Φορέα με επικεφαλή το Συντονιστή του Έργου, ο οποίος εκπροσωπεί και τον Ανάδοχο Φορέα.

Κατά τη διάρκεια του έργου, η Ομάδα Διαχείρισης παρακολουθεί την πρόοδό του, όσον αφορά τους βασικούς στόχους και τα παραδοτέα, και αποφασίζει για τις μετέπειτα ενέργειες. Οι συνεργάτες που εμπλέκονται σε κάθε ΔΕ πραγματοποιούν συναντήσεις σε μηνιαία βάση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των περιόδων υψηλής δραστηριότητας.

Οι τεχνικές εκθέσεις και οι πίνακες δαπανών προετοιμάζονται από τους ΣΦ για τις εργασίες που τους αφορούν και προωθούνται στο Συντονιστή κάθε έξι μήνες, μαζί με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν τη βάση των εκθέσεων διαχείρισης, προόδου και δαπανών του έργου που ετοιμάζονται από το Συντονιστή. Ο Συντονιστής υποβάλλει στο ΙΠΕ εξαμηνιαίες σύντομες εκθέσεις προόδου, μια περιεκτική ενδιάμεση έκθεση και μια τελική έκθεση με την ολοκλήρωση του έργου. 

Ο Συντονιστής  είναι υπεύθυνος επίσης για όλα τα θέματα σχετικά με την οικονομική διαχείριση του έργου, περιλαμβανομένης και της διανομής της χρηματοδότησης σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τους όρους του Συμφωνικού. Τέλος, οργανώνει και συντονίζει τις απαιτούμενες συναντήσεις με τους εκπροσώπους του ΙΠΕ για παρουσίαση της προόδου του έργου και  έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με το ΙΠΕ καθώς και με άτομα/φορείς εκτός του ΔΣ.

 

 


© Copyright 2021 - NICOSIA MUNICIPALITY, UCY, ICOMOS, FRC

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Φορείς: Δήμος Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ICOMOS-CY, Frederick Research Centre